มายส์ เครือข่ายมาเก๊า 888 โผล่ฮ่องกง คาดหนีตั้งหลัก 4 บ.

มายส์ เครือข่ายมาเก๊า 888 โผล่ฮ่องกง คาดหนีตั้งหลัก 4 บ.

ตำรวจไซเบอร์ ขยายผลทลายเครือข่ายมาเก๊า 888 บุกค้นบ้านหรู มายส์ ณพนัส คนดูแลการเงิน เจ้าตัวไหวตัวทันเผ่นกบดานฮ่องกง คาดไปตั้งหลักกับกลุ่ม 4 บ. วันที่ 3 ก.พ.2566 มีรายงานว่า พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 ได้ทำการสนธิกำลังกับ ตำรวจบช.สอท. และชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโด นำหมายค้นศาลอาญา เลขที่ 100/2566 ลงวันที่ 2 ก.พ.2566 เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง ซอยเทศบาลนิมิตรใต้ 15 แขวงและเขตจตุจักร ซึ่งจุดนี้เป็นบ้านของ นายณพนัส (ขอสงวนนามสกุล) หรือ “มายส์” อายุ 39 ปี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบตัวนายณพนัส พบเพียงผู้ดูแลบ้าน ทำหน้าที่นำตรวจค้น

อย่างไรก็ตามจากแนวทางสืบสวน 

นายณพนัสทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเรื่องเงินให้กับกลุ่ม 4 บ. โดยเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นหาพยานหลักฐาน เบื้องต้นพบอาวุธปืน 2 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน รถยนต์ 3 คัน กระเป๋าแบรนด์เนมหรูจำนวนมาก ตุ๊กตาแบร์บริคนับสิบตัว สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม 4 บ. ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบ

ทั้งนี้มีรายงานแจ้งว่า นายณพนัส ได้เดินทางไปยังประเทศฮ่องกงกับครอบครัว โดยมีการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า คาดว่าจะไปกบดานเพื่อตั้งหลักกับกลุ่ม 4 บ.ที่หนีไปก่อนหน้า โดยหลังจากนายณพนัสทราบว่าทางตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านพัก เจ้าตัวได้ประสานว่าจะเดินทางกลับมาในวันที่ 10 ก.พ.นี้

แม้ว่าบริษัทจะทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อยื่นรายงานประจำไตรมาสให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่ารายงานดังกล่าวจะถูกยื่นก่อนการไต่สวนใดๆ ต่อหน้าคณะพิจารณาคดี หรือคณะกรรมการพิจารณาคดีจะอนุญาตคำร้องของบริษัทสำหรับการอยู่ต่อระหว่างการพิจารณา การได้ยิน หากการอุทธรณ์ของบริษัทต่อคณะพิจารณาคดีถูกปฏิเสธ หลักทรัพย์ของบริษัทจะถูกเพิกถอนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดทุน Nasdaq

การกำหนดคณะกรรมการตรวจสอบ – แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566คณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) ของบริษัท ตามคำแนะนำของฝ่ายบริหาร พิจารณาว่างบการเงินที่ออกก่อนหน้านี้ของบริษัทรวมอยู่ในรายงานประจำไตรมาสของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2021 (รวมถึงงบดุลรวมของ Hyzon Motors Inc. และบริษัทย่อย ณ วันที่30 กันยายน 2021และงบดำเนินงานรวมและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ขาดทุน) รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2564) (“ช่วงเวลาที่ไม่พึ่งพา”) ไม่ควรพึ่งพาอีกต่อไป ความมุ่งมั่นของคณะกรรมการตรวจสอบเกิดจากคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกคณะกรรมการอิสระ (“คณะกรรมการพิเศษ”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบโดยได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาอิสระจากภายนอกและที่ปรึกษาอื่น ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับระยะเวลาการรับรู้รายได้ การควบคุมภายในและขั้นตอนต่างๆ ผู้บริหารของบริษัทได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตามที่รายงานก่อนหน้านี้ในรายงานฉบับปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทที่ออกก่อนหน้านี้ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564. คณะกรรมการตรวจสอบสรุปว่างบการเงินที่ออกก่อนหน้านี้ของบริษัทซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำไตรมาสของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2564ไม่ควรยึดถือเป็นหลักอีกต่อไปเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมในยุโรป การดำเนินการร่วมทุนสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2564

บริษัทตั้งใจที่จะปรับปรุงและออกงบการเงินรวมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่ไม่พึ่งพิงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ จากข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ทราบในปัจจุบัน ปัจจุบันบริษัทคาดการณ์ว่าผลกระทบเบื้องต้นของการปรับปรุงใหม่คือการกำจัดรายได้ สินค้าคงคลัง และหนี้สินตามสัญญาทั้งหมด และเพื่อลดต้นทุนรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาขายลูกค้าที่รับมาจาก Holthausen Clean Technology BV ที่บันทึก ณ และสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2021 

ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ในรายงานฉบับปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K กับสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่18 สิงหาคม 2565ก่อนหน้านี้ ฝ่ายบริหารได้รายงานถึงจุดอ่อนที่สำคัญในการควบคุมภายในของบริษัทเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินในงบการเงินที่ออกก่อนหน้านี้ซึ่งยื่นในรูปแบบ 10-K สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564และในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่31 มีนาคม 2565. จุดอ่อนที่สำคัญที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุทรัพยากรที่จำกัดและกระบวนการทางธุรกิจที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมและขั้นตอนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการประมวลผลและการบันทึกธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนระดับการควบคุมดูแลงบการเงินที่เหมาะสม ขั้นตอนการรายงาน ฝ่ายบริหารกำลังประเมินผลของข้อบกพร่องในการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการรับรู้รายได้และการปรับปรุงตามแผน และคาดว่าจะมีการระบุและรายงานจุดอ่อนที่สำคัญอย่างน้อยหนึ่งรายการเมื่อการปรับปรุงเสร็จสิ้น

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565คณะกรรมการได้แต่งตั้งเดนนิส เอ็ดเวิร์ดซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกของคณะกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างยืนยันว่านายเอ็ดเวิร์ดส์มีคุณสมบัติตรงตามคำจำกัดความของ “กรรมการอิสระ” เพื่อทำหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการยังพิจารณาด้วยว่าElaine Wongซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ”

ฝ่ายบริหารของบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้หารือเรื่องที่เปิดเผยในข่าวประชาสัมพันธ์นี้กับ KPMG LLP ซึ่งเป็นสำนักงานบัญชีสาธารณะที่จดทะเบียนอิสระของบริษัท

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ufabet เว็บตรง